Hur ansöker jag om hästpass

Varför ska min häst ha pass? Jordbruksverkets informationsfolder om hästpass

Denna information gäller endast hästar som registreras av Svenska Hästavelsförbundet.

ALLA PASS OCH ÄGARBEVIS SKICKAS MOT POSTFÖRSKOTT.
INGA PASSAVGIFTER SKALL FÖRSKOTTSBETALAS

För kännedom: Häst som ej är ID-kontrollerad vid moderns sida och/eller registreras med okänd härstamning får ej användas till livsmedelsproduktion vid slakt, vilket anges i passet.

Icke kompletta ansökningar debiteras 100 kr per kompletteringsbegäran. Om ingen komplettering har inkommit inom sex månader sänds ansökningshandlingarna tillbaka till den som ansökt om passet.

Vid retur pga av fel i pass står hästägaren för returkostnaden.
Om passet inte uthämtas av hästägaren tillkommer 100 kr i påminnelseavgift.

Observera att hårprover som skall användas för DNA-typning skickas direkt till
SLU, Husdjursgenetiska laboratoriet, Box 7023, 750 07  Uppsala, telefon: 018-67 28 04, webbsida.
När hästägaren får DNA-svaret hemskickat av SLU, skickas en kopia på detta till SH:s kansli.

Hårprover som inkommer till SH i samband med chipmärkning lagras endast, inget skickas vidare till SLU.

SH utfärdar pass till hästar enligt nedan listade alternativ.
Bifoga de handlingar som anges under respektive länk.

Ansökningsblankett för utfärdande av hästpass (pdf)

Blankett för dig som behöver ett alternativt ägarintyg (pdf)

Oregistrerad häst med okänd härstamning

Oregistrerad häst med betäckningsrapport, känd härstamning

Oregistrerad häst utan betäckningsrapport, känd eller delvis känd härstamning

Häst med registreringsbevis, utan pass

Häst med utländskt pass

Dartmoorponny (pdf)

Shagya-arab (pdf)

Kaspisk häst (pdf)

Rysk Basjkir (pdf)

American Curly Horses (pdf)

Irish Cob (pdf)

Haflinger (pdf)

Shire (pdf)